Procurador exercente no partido xudicial de A Coruña dende 1997 co número de colexiado 173, especializado na representación ante os xulgados de todas as xurisdicións do partido xudicial de A Coruña, a súa Audiencia Provincial e ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

+34 981 24 12 32

+34 670 51 90 15

miguel@procuradorcoruna.com

Rúa Cortaduría 21-Baixo 15001 A Coruña

law-icon03-free-img.png

 Representación procesual en todo tipo de procedementos que se deben tramitar ante os xulgados do partido xudicial da Coruña, a súa Audiencia Provincial e ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

law-icon04-free-img.png

 Representación e xestión ante as administracións públicas.

law-icon05-free-img.png

Cumplimentación e dilixencia de todo tipo de comunicacións xudiciais: Exhortos, Mandamentos e oficios.

law-icon07-free-img.png

 Xestións ante os rexistros da propiedade, mercantil e civil, así como para a obtención de certificados das últimas vontades e de antecedentes penais.

O partido xudicial da Coruña inclúe os Concellos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Carral, Cerceda, Culleredo e Oleiros.

 

 

Este despacho emprega as últimas tecnoloxías no seu traballo para mellorar a eficiencia e adaptarse ás necesidades de avogados e clientes.

 

miguel@procuradorcoruna.com

Solicita presuposto

Invalid Email